سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هیچ مال از خرد سودمندتر نیست ، و هیچ تنهایى ترسناکتر از خود پسندیدن ، و هیچ خرد چون تدبیر اندیشیدن ، و هیچ بزرگوارى چون پرهیزگارى ، و هیچ همنشین چون خوى نیکو ، و هیچ میراث چون فرهیخته شدن ، و هیچ راهبر چون با عنایت خدا همراه بودن ، و هیچ سوداگرى چون کردار نیک ورزیدن ، و هیچ سود چون ثواب اندوختن ، و هیچ پارسایى چون باز ایستادن هنگام ندانستن احکام ، و هیچ زهد چون نخواستن حرام ، و هیچ دانش چون به تفکر پرداختن ، و هیچ عبادت چون واجبها را ادا ساختن ، و هیچ ایمان چون آزرم و شکیبایى و هیچ حسب چون فروتنى ، و هیچ شرف چون دانایى ، و هیچ عزت چون بردبار بودن ، و هیچ پشتیبان استوارتر از رأى زدن . [نهج البلاغه]

کلاس بهار

ارسال‌کننده : محسن ظ در : 90/1/11 12:25 عصر

برف اگر اب شود

بیابان همه سیر اب شود

زمستان اگر بیدار شود

بهار مهربانی اغاز شود

موی سپید اگر روزی اغاز جوانی شود

جوانان همه از خواب بیدار شوند

روزگار چنین نیست ولی

درس بهار و زمستان تکراریست که هیچ کس ان را نیاموخت
کلمات کلیدی :