سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] تنگ چشمى همه بدیها را فراهم گرداند و مهارى است که به سوى هر بدى کشاند . [نهج البلاغه]

سکوت تحمیلی

ارسال‌کننده : محسن ظ در : 89/12/3 10:16 صبح

چه فکر می  کنی؟جامعه را جه شد
کلمات کلیدی :