سفارش تبلیغ
صبا
فرشتگان با خشنودی بالهایشان را برای جویای دانش می گسترانند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

سکوت تحمیلی

ارسال‌کننده : محسن ظ در : 89/12/3 10:16 صبح

چه فکر می  کنی؟جامعه را جه شد
کلمات کلیدی :