سفارش تبلیغ
صبا
کسی که ساعتی بر خواری فراگرفتن شکیبایی نورزد، همواره در خواری نادانی باقی بماند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]

مجلس الاغها

ارسال‌کننده : محسن ظ در : 89/11/6 8:9 عصر

مجلس الاغ ها

نمی دانم چرا ضرب المثلی به اون صورت در مورد الاغها نگفته اند

راست می گویی مثلا چی می شد می گفتن الاغ به سوراخ نمی رفت جارو به دمش می بست

آره من هم دوست دارم می گفتن از الاغ لغت خورده از سایه ی... هم می ترسد

ما هم سواری می دهیم چرا نگفتن خر سواری دلا دلا نمی شود

بی خیال امید است در جلسات بعدی پیر دانا هم باشد و به صورت مفصل به این مسئله بپردازیم

بله درست می گوید بفرمایید نار خشک بشکنید

مشکی دمت گرم آوازعر عر کوه را بخوان تا مجلس تازه شود
کلمات کلیدی :